ඊබ්‍රාහිම් අවුරුදු 14 ක කොලුගැටයෙක්. එයා ඉන්නෙ එයාගෙ රටේ නෙමෙයි. තව දවස් දෙකකින් එයාව පිටුවහල් කරන්නයි යන්නෙ. ඒ හින්දා එයා එයා හිටපු නිවාසෙන් පැනල යනවා. දැන් එයාට ඉන්න තැනක් නෑ. ලස්සන ෆිල්ම් එකක්. සෙක්ස් නම් නෑ. නමුත් ආදරණීය මිත්‍රයො දෙන්නෙක්ගෙ ලස්සන කතාවක්