ප්‍රයිඩ් (2014) චිත්‍රපටය
ජූලි 22 වැනි දින ප.ව. 5.30 සිට ප.ව. 7.30 දක්වා
අංක 02, කින්සි ටෙරසය, බොරැල්ල දී

ජනවාර්ගික අධ්‍යයන සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර කේන්ද්‍රය සහ අධ්‍යාපන පුනර්ජීවන වැඩසටහන සංවිධානය කරයි. 
ඔබ සැමට ආරාධනා
ඉඩකඩ සීමිත බැවින් පහත අංකයට අමතා ආසන වෙන් කර ගන්න.
071- 5153144 (වරා)

"මේ චිත්‍රපටය සත්‍ය සිදුවීමක් පදනම්ව ඇත. 1984 වර්ෂයේ දී බ්‍රිතාන්‍ය තුල ඇතිවූ ගල් අඟුරු පතල් කම්කරුවන්ගේ මහා වැඩ වර්ජනයෙන් පීඩාවට පත් වූ පවුල්වලට උදව් කිරීමට උත්සාහ කළ සමලිංගික ක්‍රියාකාරීන් පිරිසක් එක්ව ගෙනගිය මුදල් එකතු කිරීමේ හා උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය මෙම චිත්‍රපටය තුලින් ප්‍රති නිර්මාණය කර ඇත. ජාතික පතල් කම්කරු සංගමය විවෘත සමලිංගික ක්‍රියාකාරීන්ගේ සහය ලබාගැනීමට පසුබට වීම නිසා, ඔවුන් වේල්සයේ කුඩා ගමකට ආධාර කිරීමට උත්සා ගන්නා ලදී. මෙම වැඩනර්ජනය බ්‍රිතාන්‍ය ඉතිහාසයේ වැඩිම කාලයක් නොකඩවා සිදු කරන ලද දීර්ඝතම වැඩවර්ජනය ද වේ."
[You must be registered and logged in to see this image.]