ගොඩක් අය දන්නවා ඇතිනේ දැන් FACEBOOK එකට සිංහලත් එකතු වෙලා කියලා. දන්නේ නැති අය ඉන්නව නම් ඒ අයට දැන ගන්නයි මේ කියන්නේ.

දැන් ඉතින් ෆේස්බුක් සිංහලෙන් භාවිතා කරන්න කැමති අයට වගේ ම භාවිතා කරලා මේ නවමු අත්දැකීම ලබන්න කැමති අයටත් ෆේස්බුක් භාෂාව සිංහලට හරවා ගන්න හැටි කියන්නම්.

1. මුලින්ම මේ link එකට යන්න: https://www.facebook.com/settings?tab=account§ion=language&view


2. ඊට පස්සේ එන ලිස්ට් එකෙන් සිංහල තෝරලා Save Changes ඔබන්න. 
දැන් ඔයාගේ ෆේස්බුක් ගිණුම ම සිංහලට හැරෙනවා