අප්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන් කියා පෙනිසිට මුදල් ලබාගැනිමට ව්‍යාපෘති කරනා ආයතන සමාජයේ සමරිසි අප තවත් අගාදයට ඇද දමයි.
නෛතික බලයක් ලබාගැනිමට සමාජයට සමලිංගිකත්වයේ යතාර්තය පැහැදිලි කර ඒ පිලිබදව සුභවාදි ජනමතයක් ඇතිකල යුතුය.

එසේ නොමැතිව ලබාගන්න නීතියෙන් සමාජ රැකවරනයක් ලැබෙන්නෙ නැත. පිලිගැනීමක් ලැබෙන්නෙද නැත.

මුදල් වෙනුවෙන් අප්ගේ හැගීම් විකුනා කෑම හා සමලිංගිකත්වය අසැබි ලිංගික ක්‍රියා පමනක් යැයි සමාජ ගතකරනා ආයතන අපගේ අනාගතය අදුරු කරයි.

මේ ලින්කුවේ ලිපිය කියවන්න.
ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවල සමජ මතය හා සමජය ඔවුන් නිසා සමලිංගිකයන් ගැන සිතනා ආකර දැන ගත හැක.

ඔවුන් යොදා ඇති රූපයෙන්ම සමාජයෙ මතය පිලිබිබු කරයි.

[You must be registered and logged in to see this link.]